آموزش و پرورش نهادی مورد اعتماد اجتماع است/ مددکار اجتماعی مدرسه باید بر پیشگیری متمرکز شود

موسوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در  با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از نهادهای مورد اعتماد اجتماعی است، اظهار داشت:‌ استمرار ارتباط محیط اجتماعی و دانش آموزان یکی از مواردی است که همواره وجود داشته و باید به آن توجه شود.
وی ادامه داد: در این راستا مددکاری اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و باید در ۴ حوزه اشراف کامل داشته باشد یکی از این موارد شناخت علمی نسبت به موضوعات مرتبط با فعالیت است. از دیگر موارد شناخت قوانین و مقررات آموزش و پرورش بوده همچنین چگونگی فعالیت در زمان‌های مختلف و شناخت منابع اجتماعی از دیگر محورهایی است که باید در دستور کار باشد.
1928687
موسوی اظهار داشت: مددکار اجتماعی در آموزش و پرورش باید با الویت پیشگیری سطح اول باشد و صرفا نگاه دانش آموز محور نداشته باشد بلکه توجهی همه‌جانبه به مسائل را می‌طلبد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان کرد: آموزش و پرورش بستر خوبی برای توجه به آسیب‌های اجتماعی است و مددکار اجتماعی به طور فعال و مبتنی بر جامعه و خانواده باید عمل کند.
وی افزود: مددکاری اجتماعی مدرسه فقط در این نهاد آموزشی خلاصه نمی‌شود و با اطلاعات حاصل از آن می‌توان کارهای جامعی داشته باشیم.

موسوی یادآور شد: مددکار اجتماعی آینده‌نگر است و باید نظام دانش آموزی را رصد کند تا بحث آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد که البته تا کنون همکاری‌های خوبی انجام شده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران