آگهی نیروی مددکار اجتماعی در یک موسسه خیریه

یک موسسه خیریه فعال در حوزه تأمین داروی بیماران نیازمند به یک نفر مددکار اجتماعی برای مسئولیت واحد مددکاری اجتماعی و امور اجرایی نیازمند است.

فرد استخدام شده بیمه، دستمزد و مزایای کافی کافی خواهد داشت.

متقاضیان می توانند رزومه (سوابق تحصیلی و حرفه ای)  و مشخصات تماس خود را به نشانی ایمیل زیر ارسال نمایند:

 

ghatre.charity@gmail.com

 

آگهی استخدام