ابتکار جالب فدراسیون مددکاران اجتماعی در تغییر پوستر روز جهانی متناسب با اپیدمی کرونا

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی هم راستا با تلاشهای جهانی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا دست به اقدام جالبی زده است.

این فدراسیون، پوستر  روز جهانی را که پیشتر با نماد دو دست به نشانه اهمیت روابط انسانی بود تغییر داده است. در طرح جدید پوستر، دو فرد بدون لمس کردن یکدیگر تنها به هم تعظیم می کنند که به لحاظ محتوایی بیانگر همان معناست ولی همراستا با پروتکلهای سازمان جهانی بهداشت در مقابله با ویروس کرونا است.

ویروس کرونا (کووید-۱۹) که در دسامبر ۲۰۱۹ از کشور چین آغاز شده عامل یک بیماری خطرناک تنفسی است که از طریق تنفس و تماس جسمی بین انسانها به سرعت منتشر می شود و در ابتدای سال ۲۰۲۰ تبدیل به همه گیری جهانی (پاندومی) شده است.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نقش مددکاران اجتماعی در اپیدمی جهانی کرونا

حضور فعالانه مددکاران اجتماعی چین در مقابله با کرونا/ تشکر و حمایت فدراسیون

اطلاعیه: بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی درباره برنامه های مقابله با ویروس کرونا