اجرای طرح اکرام ایتام در خارج از کشور همزمان با ماه مبارک رمضان

معاون هماهنگی و اموربین الملل کمیته امداد امام خمینی(ره)گفت: طرح اکرام ویژه ایتام همزمان با ماه مبارک رمضان در خارج از کشور اجرا می شود.

به گزارش روز دوشنبه کمیته امداد امام خمینی (ره)، محمد محمدی فرد افزود: شیوه های اجرای طرح اکرام نیز که در داخل کشور استفاده می شود به کشورهایی که کمیته امداد در آنها دفتر دارد منتقل شده و مورد توجه حامیان بومی و حامیان آنها قرار گرفته است.   وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) در هشت کشور دارای نمایندگی ثابت است، گفت: همچنین نزدیک به  سی کشورهم با کمیته امداد برای همکاری به توافق رسیده و از الگوهای این مرکز استفاده می کنند.   محمدی فر با بیان اینکه درماه مبارک رمضان حمایت از محرومان توسط مردم در داخل کشورمان اجرا می شود ، افزود: امیدواریم درخارج از کشور نیز بتوانیم با کمک مردم آن کشورها از محرومان حمایت کنیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی، (ایرنا)