اجرای طرح شناسایی اولویتهای مناسب سازی اماکن عمومی از دیدگاه جانبازان

مناسب سازی محیط برای جانبازان معلولان
مناسب سازی محیط برای جانبازان معلولان

مرحله جمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه، در اجرای طرح پژوهشی “شناسایی اولویت های مناسب سازی اماکن عمومی از دیدگاه جانبازان و معلولان” آغاز شد .

به گزارش بشرا، این طرح که به همت اداره کل مناسب سازی اماکن عمومی و محیط شهری بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می گیرد، از طریق جمع آوری پرسشنامه های ارسالی برای بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها انجام خواهد شد.

گفتنی است پرسشنامه های مورد نظر توسط کارکنان ادارات کل بنیاد سراسر کشور از جانبازان و معلولان دارای محدودیت حرکتی، تکمیل و برای استخراج نتایج مجدداً به اداره کل مناسب سازی ستاد مرکز ارسال خواهد شد.

 

منبع: پورتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران