اجرای طرح فوریت‌ خدمات اجتماعی ۱۳ تا ۱۵ خرداد

حسین زارع صفت
حسین زارع صفت

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ضمن تشریح اقدامات سازمان رفاه به مناسبت مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران از تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح فوریت‌های خدمات اجتماعی همزمان با مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین زارع صفت با اشاره به تهیه و تدوین دستور العمل اجرایی طرح فوریت های خدمات اجتماعی همزمان با مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) اظهار کرد: به دلیل افزایش سطح رضایتمندی شهروندان در مدت برگزاری مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین افزایش سطح کیفی ارایه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی در این مدت، تصمیم گرفته شد که دستور العمل اجرایی برای مددکاران گشت های فوریتی تهیه و تدوین شود.

وی ادامه داد: بر این اساس ۳ محور اصلی «حفظ کرامت انسانی»،«مدیریت بحران در مواجه با آسیب های اجتماعی » و«مباحث حقوقی و قضایی» دراین دستور العمل اجرایی مد نظر قرار گرفت.

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران درتشریح این محورها نیز اظهار کرد: بنا بر تاکید شهردار تهران مبنی بر حفظ شان و کرامت انسانی همه شهروندان،چگونگی برخورد با آسیب دیدگان اجتماعی و رعایت حرمت و شان انسانی آنها نیز از جمله موارد مهمی است که باید مددکاران گشت های فوریتی به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی اضافه کرد: در رابطه با «مدیریت بحران در مواجه با آسیب های اجتماعی » هم اقدامات فوریتی،نکات حفاظتی و بهداشتی در کنار اقدامات خاص در مواقع ویژه از مهمترین مواردی بود که در این دستور العمل به آنها پرداخته شده است.

زارع صفت تصریح کرد: تکدی گری و ولگردی از جمله آسیب های اجتماعی است که در ماده های ۷۱۲ و ۷۱۳قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره و برای آنها مجازات هایی در نظر گرفته شده است.بنابراین ضرورت داشت که در این دستور العمل به این موضوع هم اشاره شود.

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در راستای برنامه ریزی اجرایی مبنی بر اعلام برنامه‌های فوریتی خدمات اجتماعی در مدت زمان برگزاری مراسم ارتحال امام (ره) جلسه ای با موسسه های مجری طرح و مسئولان واحد اجرایی اداره ساماندهی برگزار شد.

وی درمورد مصوبات این جلسه هم اظهار کرد: تشکیل ستاد اجرایی طرح فوریت خدمات اجتماعی، تهیه و تدوین طرح عملیاتی ویژه برگزاری مراسم، برنامه ریزی در خصوص اختصاص واحدهای گشت فوریتی در بهشت زهرا و جماران و برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل اجرایی و ستادی،اختصاص خودروهای متحدالشکل به همراه تجهیزات ضروری در مدت زمان اجرای طرح و….از عمده مصوبه هایی بود که در این جلسه مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

زارع صفت درمورد زمان اجرای این طرح هم خاطرنشان کرد: این طرح از روز ۱۳ خرداد تا ۱۵ بصورت فوریتی اجرا می شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا