اجرای طرح محله محور “مددکاران اجتماعی خانواده” در تهران؛ شهر دوستدار خانواده

زهرا بهروزآذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تهیه دستورالعمل «شهر دوستدار خانواده»، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایفی که شهرداری تهران در حوزه اجتماعی و فرهنگی برعهده دارد، جلب نظر و همکاری سایر بخش‌های شهرداری برای مدنظر قراردادن نیاز‌ها و مقتضیات امروز خانواده به عنوان اولویت نخست در تمام برنامه ریزی‌های شهری است. در همین راستا پیش نویس دستورالعملی با هدف طراحی و اجرای راهبرد‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی پایدار و کارآمد در جهت تحکیم و اعتلای بنیان خانواده در شهر تهران با تأکید بر مولفه‌های شهر دوستدار خانواده، توسط اداره کل امور بانوان تهیه شده که پس از بازنگری و اعمال تغییرات نهایی و تأیید شهردار از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران افزود: این پیش نویس در سه حوزه فرهنگی، کالبدی و تشویقی و با توجه به سیاست‌های کلی خانواده ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ تنظیم شده و امید است اجرای آن منجر به بهبود وضعیت سلامت روانی-اجتماعی خانواده‌ها، بهبود شاخص‌های کالبدی شهر برای زندگی خانوادگی و ترویج فرزندآوری شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مددکار خانواده، بیان کرد: اداره کل امور بانوان در راستای تحقق سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۵) و با توجه به رسالت خود مبنی بر «تحکیم بنیان خانواده» بر آن شد تا اقدام به ایجاد اتاق «مددکار خانواده» در سطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران کند. هدف از این طرح استقرار مددکاران اجتماعی، در فضای اختصاص‌ یافته از سوی مناطق ۲۲‌گانه شهرداری‌ تهران است تا با تشخیص مسأله و ارجاع مراجع به حوزه‌های متولی گامی مهم در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۵) بردارد.

بهروز آذر گفت: در طرح مددکار خانواده مقرر است با اختصاص فضا و استقرار یک مددکار متخصص در حوزه خانواده در هر منطقه، به گروه‌های مختلف شهروندان، زنان در معرض آسیب و آسیب دیده، خدمات مشاوره ارائه شود و پس از شناسایی مسأله، افراد به نهاد‌های متولی جهت رسیدگی به مشکل و یا مراکز خدمات مشاوره و روان درمانی (با ارائه تخفیف جهت دریافت خدمات) ارجاع داده شوند.