احترام به حریم شخصی فضای خانه را صمیمانه می‌کند

خانواده
مشکلات خانوادگی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عواملی چون ارتباطات میان فردی، شرح وظایف و مسئولیت‌ها و احترام به حریم خصوصی یکدیگر را در ایجاد صمیمیت فضای خانه مؤثر دانست. اصغر دادخواه اظهار داشت: درباره فضای صمیمی خانه عواملی چون ارتباطات میان فردی، شرح وظایف و مسئولیت‌ها و احترام به حریم خصوصی یکدیگر را باید در نظر گرفت.

وی افزود: در ارتباط میان فردی، اعضای خانواده باید جایگاه هر فرد و نقش او مانند همسر، پدر، مادر و فرزند را در نظر بگیرد.

دادخواه گفت: مسئله احترام و رعایت آن به ویژه در مورد بزرگترها در ارتباطات میان فردی بسیار مهم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصریح کرد: مسئولیت‌ها و شرح وظایف صرفاً با گفتن و دستور دادن تعیین نمی‌شود بلکه به صورت طبیعی و در جریان پذیرش نقش‌ها به وجود می‌آید.

وی افزود: زنان وقتی مادر می‌شوند وظایف خود را که مراقبت از فرزندانشان است را انجام می‌دهند و نیازی به تذکر وجود ندارد.

دادخواه ادامه داد: احترام به حریم خصوصی یکدیگر عامل دیگری است که در صمیمیت فضای خانه مؤثر است.

وی افزود: برای حاکم شدن فضای آرام در خانه هر کدام از اعضای خانواده باید به حریم خصوصی یکدیگر احترام گذاشته و وارد آن نشوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار داشت: بسیاری از والدین می‌خواهند بدانند حریم شخصی فرزندانشان باید تا کجا باشد چرا که آنها نگران رفتارهای دلبندان خود هستند.

وی افزود: پاسخ متخصصان بهداشت روانی، حفظ حریم خصوصی فرزندان است و اگر قرار به کنترل باشد باید به طور نامحسوس انجام شود.

دادخواه تصریح کرد: باید به فرزندان اطمینان داد که حریم شخصی برای آنها وجود دارد حریمی که برای والدین قابل احترام است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: پنهان‌ کاری فرزندان منجر به جرایم اجتماعی مثل بزهکاری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم شناخت والدین از نوجوانان موجب سرکشی آنها شده و این موضوع صمیمیت فضای خانه را بر هم می‌زند از طرفی آگاهی والدین از فن‌آوری اطلاعات می‌تواند فاصله سنی آنها را با فرزندانشان کم کند.

منبع: خبرگزاری فارس