ادامه همکاری انجمن استان اصفهان با استانداری

انجمن مددکاران اجتماعی استان اصفهان همکاری خود را با دفتر توانمندسازی خانواده استانداری این استان ادامه می دهد.

خانم دکتر امین جعفری، مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اصفهان با بیان این مطلب افزود: در ادامه همکاری با دفتر توانمندسازی خانواده استانداری اصفهان روز دوشنبه هفته گذشته، جلسه ای با حضور مدیرکل و مشاور استاندار در امور زنان و تنی چند از مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی استان اصفهان از جمله سازمان زندانهای استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و چند اداره از شهرهای اصفهان، خمینی شهر و خوراسگان برگزار شد  عضو شورای شهر اصفهان، ورئیس و کارشناس انجمن مددکاران اجتماعی استان و همچنین نمایندگان محترم و در راستای ” توانمندسازی زنان زندانی پس از ترخیص” بحث و بررسی صورت گرفت.

به گفته امین جعفری، در این جلسه حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موانع خدمات رسانی و نقاط قوت ارائه خدمات به این گروه پرداختند و همگی حلقه مفقوده در راستای فرایند را “مداخلات مددکاران اجتماعی”عنوان نمودند .

مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اصفهان ادامه داد: در این جلسه، من به عنوان نماینده انجمن، فرایندمددکاری اجتماعی فردی و مراحل آن را تشریح کردم و  آمادگی انجمن را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و حرفه ای در خور توجه و علاقمند، در قالب طرح هایی مانند مدیریت مورد اعلام کردم.

دکتر امین جعفری در پایان مدیریت مورد را یکی از ضرورتهای استان دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه مددکاری بتواند از این فرصت در راستای کمک رسانی به گروه هدف و سازمانهای مسول و همچنین معرفی رسالت وهویت علمی خویش گامهای اثربخش بردارد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران