ارائه مقاله انجمن در کنفرانس بین المللی کشور آذربایجان

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی با عنوان “گزارشهای تحول کودک: رویکرد جدید به رفاه کودک”  روز سه شنبه ۶ نوامبر (مصادف با ۱۵ آبان ۱۳۹۷) در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد.

نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این کنفرانس، آقایان مهدی سروی همپا و مهدی فلاحی بودند که مقاله ای “تحت عنوان سیاستهای اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودک” ارائه نمودند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران و اتحادیه مددکاران اجتماعی آذربایجان تفاهم نامه همکاری علمی و اجرایی مشترک را سال گذشته امضا نمودند و بر همین اساس، اطلاعیه این همایش از هفته ها قبلتر در سایت انجمن اطلاعرسانی شده بود.

https://socialwork.ir/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1/