ارائه گزارش عملکرد مالی و غیرمالی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۱

انجمن مددکاران اجتماعی ایران به منظور اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد مالی و غیر مالی هر ساله گزارش سالیانه خود را جهت اطلاع اعضای محرم انجمن اعلام می کند.

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: هر یک از اعضا با مطالعه گزارش عملکرد نظرات پیشنهادی یا انتقادی یا سوالات خود را می تواند به صورت حضوری، تلفنی و یا از طریق پست الکترونیک اعلام کند.

وی افزود: انجمن مددکاران اجتماعی ایران  از تمامی مسئولین سازمان های مرتبط، کارشناسان، اساتید، اعضای انجمن، مسئولین کارگروههای تخصصی و مسئولین شعبات استانی و مسئولین کمیته ها که بیشترین نقش را در فعالیت های انجمن داشتند سپاسگزاری می نماید. بدون شک این اقدامات بدون همکاری این عزیزان امکان پذیر نبود.

منبع: روابط عمومی انجمن

جهت دانلود گزارش عملکرد تصویر زیر را کلیک کنید.

عملکرد 91
عملکرد ۹۱