از افراد مطلقه در سنین پایین حمایت کنید

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: باید از کسانی که به هر دلیلی در سنین پایین طلاق می‌گیرند، حمایت‌های لازم به عمل آید تا زمینه برای بازگشت به زندگی آنان فراهم شود و از سوی دیگر پیامدهای منفی طلاق این افراد کاهش یابد.

به گزارش ایمنا، حسن موسوی چلک اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نگرانی ایجاد کرده، آمار طلاق در افراد در سنین پایین است. طبیعتاً طلاق در این سن عوارض خاص خود را خواهد داشت. تاثیرپذیری منفی نوجوانان از طلاق موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت.

وی افزود: به همین دلیل ضرورت دارد برای ازدواج مؤثر، ساز و کارهای مختلفی را اتخاذ کنیم. این ساز و کارها می‌تواند از آموزش درون خانواده تا آموزش در حیطه کار و دانشگاه متفاوت باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: چنانچه به هر دلیل، افراد در سنین پایین در پی طلاق، نیاز به اقدامات یاورانه مددکار اجتماعی یا روانشناسی باشند، دسترسی به متخصصین باید آسان و ارزان باشد. گاهی ممکن است این افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی بعد از طلاق یا خدمات دیگر باشند که در کنار اقدامات پیشگیرانه از طلاق باید به این موضوع هم تمرکز داشته باشیم.

وی اضافه کرد: دسترسی افراد به این حمایت‌ها می‌تواند کمک کند تا پیامدهای منفی طلاق کاهش یابد شاید به همین دلیل در قوانین مختلف در عین حال که روی پیشگیری کار می‌شود، باید روی ساز و کار مناسب برای کاهش عوارض طلاق نیز کار شود.

موسوی چلک ادامه داد: یکی از آسیب‌هایی که در ایران دارای اولویت شناخته شد موضوع طلاق است، طلاق یکی از آن پنج اولویتی است که در پایان سال ۹۵ در جلسات مسئولان قضائی کشور رسماً اعلام شد و بر آن اساس در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شد به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طلاق در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان آن زمان کاهش یابد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: بنابراین برای مدیریت این موضوع، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغ شد که بخشی از آن به موضوع تشویق ازدواج می‌پردازد که می‌تواند آمار طلاق را کاهش دهد اما در دو سه دهه اخیر شاهد درصد نگران کننده آمار تغییرات طلاق در مقایسه تغییرات ازدواج هستیم. تقریباً در طول این چند سال آمار ازدواج دائمی ثبت شده منفی شده و طلاق روند رو به رشد دارد.

موسوی چلک با بیان اینکه طلاق فعل حلال مورد غضب است، افزود: با این وجود طلاق به دلیل پیامدهای روی زوجین و فرزند آنها و همچنین پیامدهای اجتماعی، نگرانی‌هایی ایجاد کرده که یکی از این نگرانی‌ها به فاصله کم زندگی مشترک تا طلاق بازمی‌گردد و متأسفانه در کنار این قضیه نیز شاهد ازدواج در سنین پایین هستیم.

مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند. این آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران در این رده سنی است و آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است. مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ۲۰ پسر کمتر از ۱۵ سال و یک دختر کمتر از ۱۰ سال طی سال ۹۹ ازدواج کرده‌اند.

همچنین مجموع آمارهای فصلی سال ۹۹ بیانگر ازدواج ۱۵۴ هزار و ۲۴۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشد حدود شش درصد نسبت به سال ۹۸ و ازدواج ۲۱ هزار و ۲۷۸ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. مطابق با آمار یاد شده، گرچه هیچ رویداد طلاقی برای پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۱۰ سال (سن هنگام طلاق) در سال ۹۸ و ۹۹ به ثبت نرسیده است اما ۷۲۵ رویداد طلاق برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۹۹ به ثبت رسیده است.