استخدام مددکار اجتماعی در شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در مناطق عملیاتی و خارج از کلانشهر تهران از بین داوطلبان واجد شرابط مرد  در مقاطع تحصیلی کارشناسی  و بالاتر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه استخدامی، گزینش و طب صنعتی، کارشناس روابط عمومی و مددکاری اجتماعی استخدام می نماید.

این افراد در استان های خوزستان، کرمانشاه و هرمزگان در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(۲ نفر استان خوزستان)، شرکت ملی حفاری(۱نفر استان خوزستان)، شرکت نفت مناطق مرکزی (۱نفر استان کرمانشاه) و شرکت نفت فلات قاره (۱نفر استان هرمزگان) جهت بررسی، مطالعه و انجام فعالیت به منظور بهبود شرایط فیزیکی و روانی محیط کار و مشکلات نیروی انسانی فعالیت خواهند نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران مراجعه فرمائید

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران