اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در خصوص نتایج داوری مقالات

ضمن سپاس از اساتید، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسانی که برای سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه که در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۳ برگزار می گردد. بدینوسیله موارد ذیل به استحضار می رسد:
۱-در کنفرانس علاوه بر فراخوان مقاله،۳۰ کمیته تخصصی با مشارکت بیش از ۱۵۰ نفر از صاحب نظران به سفارش دبیرخانه علمی با چارچوب تعیین شده از سوی دبیرخانه گزارش هایی را به منظور تدوین سیاستها و احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه تهیه کردند که گزارش کلیه کمیته ها در روزهای برگزاری همایش ارائه خواهد شد.
۲- در میان مقالات ارسالی به دبیرخانه که درآنها سیاستها و احکام پیشنهادی متناسب با موضوع اشاره شده بود(پس از داوری) مقالات برای ارائه به صورت سخنرانی در کمیته ذیربط انتخاب شدند و تعدادی هم که شرایط لازم برای سخنرانی را به دلیل محدودیت زمانی و … نداشتند به صورت پوستر انتخاب شدند. در فراخوان مقاله در بخش ساختار محتوایی هم به ارائه مطلب در هر مقاله در هر سه محور تاکید و تصریع شده بود که عبارت بودند از:
–    تحلیل وضعیت موجود
–    سیاستهای پیشنهادی
–    احکام پیشنهادی
مجدداً از ضمن سپاس از همه ی عزیزانی که مقاله ارسال کرده اند و عذرخواهی از دوستانی که شرایط لازم برای ارائه بصورت سخنرانی یا پوستر را احراز نکردند به اطلاع میرساند که اسامی پذیرفته شدگان برای ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر و شرایط صدور موقت در اطلاعیه های بعدی اعلام می گردد.

سید حسن موسوی چلک
دبیر علمی کنفرانس