اطلاعیه: انجمن مددکاران اجتماعی ایران از هیچ نامزد مشخصی حمایت نمی کند

با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و نیز شورای اسلامی شهر و روستا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران بی طرفی خود را در رقابت های مذکور اعلام می دارد.

متن پیام رسمی رئیس انجمن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طی روزهای آینده شاهد شروع فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور خواهیم بود. از آنجاییکه طبق ماده یک اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این مجموعه یک “انجمن صنفی-علمی غیرسیاسی” است، ضمن احترام به دیدگاه های سیاسی همه کاندیداها، هیچ گونه فعالیتی با عنوان حقوقی “انجمن مددکاران اجتماعی ایران” یا دفاتر وابسته به آن له یا علیه هیچ کاندیدایی صورت نخواهد گرفت. البته با توجه به شناختی که از وضعیت جامعه در سطوح ملی و استانی داریم، اولویت ها و انتظارات خود را از نامزدهای محترم اعلام داشته و مطالبات اجتماعی مان را به طور مستمر بر مبنای اسناد و قوانین مرتبط، شواهد علمی موجود و با نگاه به آینده مطرح خواهیم کرد. زیرا معتقدیم در اولویت قرار گرفتن موضوعات مورد نیاز جامعه در حوزه اجتماعی و مرتبط با مأموریت های مددکاری اجتماعی برای ارتقاء شاخص های سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و بهزیستن اجتماعی آحاد جامعه می تواند فرصتی برای کشور محسوب شود که نباید از آن غفلت کرد. لذا در چارچوب مقررات جاری کشور از هر فرصتی برای یادآوری  این مأموریتها به مسئولیت مرتبط و مردم استفاده خواهیم کرد که انتخابات نیز یکی از این فرصت هاست. با آرزوی توفیق، عزت و سربلندی برای ایران عزیزمان.

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

دکتر سیدحسن موسوی جلک، رئیس انجمن همچنین طی نامه ای به کلیه دفاتر استانی، ممنوعیت هر گونه فعالیت انتخاباتی یا جهت گیرانه در حمایت یا علیه هرکاندیدایی را ممنوع اعلام نمود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران