اطلاعیه برای دریافت گواهی مقاله های گناباد

به اطلاع می رساند گواهی شرکت یا گواهی ارائه مقاله و سخنرانی در سومین همایش ملی مددکاری اجتماعی با موضوع امور اجتماعی در برنامه ششم در دفتر انجمن آماده است. این افراد می توانند برای هماهنگی و دریافت گواهی ها با دفتر انجمن به شماره تلفن ۶۶۵۶۱۶۹۴- ۶۶۵۶۱۶۶۹ تماس بگیرند.

لیست اسامی اساتیدی که گواهی شرکت در همایش یا ارائه مقاله خود را دریافت نکرده اند:

 
آقای دکتر محمد علی طالبی
آقای حسین حاتمی
آقای جواد زنگوئی
آقای دکتر احمد فولادیان
خانم ریحانه نیلاب
آقای حمید عصمتی
آقای دکتر محمد صادق مهدوی
آقای عزیز اله آقا بابایی
 آقای جمال عبدلمالکی
آقای مهندس احمد حافظ
آقای مجتبی حسین نژاد
 
آقای دکتر سعید قاسمیان
آقای جواد زنگوئی
آقای اردشیر گراوند
آقای محمد حسین کاویانی
آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید
آقای احمد مازنی
آقای پرویز زارعی
آقای دکتر حمید صرامی
آقای دکتر احمد دلبری
آقای عباس دیلمی زاده
آقای ذکتر علیرضا حمیدی فر
آقای دکتر سید سعید حسینی
آقای دکتر بهرام بیات
آقای دکتر داور شیخاوندی
آقای دکتر جلال ساداتیان
آقای دکترعلی فرهودیان
آقای دکترغلامرضا غفاری
آقای دکتر مظفر رحیمی
آقای دکتر علیرضا کاهانی
آقای دکتر همت محمود نژاد
خانم ریحانه نیلاب
آقای دکتر حسین ایمانی حاجر می
خانم دکتر فریده خدلبنده
آقای جمال عبدالملکی