اطلاعیه تعطیلی دفتر انجمن از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند:

دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران از روز شنبه مورخ ۱۶ مرداد لغایت ۲۱ مرداد (به مدت یک هفته) تعطیل خواهد بود.

لطفا با صفحه اینستاگرام انجمن به نشانی IRASW1340@ باشید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران