اطلاعیه تعطیلی دفتر تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱

به اطلاع می رساند،

دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مدت یک هفته تا روز سه شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ تعطیل خواهد بود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران