اطلاعیه تغییر زمان مجمع عمومی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران ۱۴۰۱

به اطلاع اعضای محترم می رساند

با توجه به طولانی بودن زمان همایش بین المللی روز مددکار اجتماعی با عنوان مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی، و بنا به درخواست تعدادی از اعضای محترم انجمن، زمان مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران که قرار بود در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۰۰ و به صورت آنلاین برگزار شود به روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۸:۳۰ و به صورت آنلاین موکول گردید. از کلیه اعضای انجمن برای حضور در مجمع با موضوع اعلام شده یعنی استماع گزارش هیات مدیره و بازرس انجمن و تعیین حق عضویت جدید دعوت به عمل می آید.

لینک شرکت در جلسه مجمع:

https://www.skyroom.online/ch/irasw1340/majma1401

 

هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران ۱۴۰۱