اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس “امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه”: نتیجه داوری مقالات تا ۱۵ بهمن اعلام خواهد شد

اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس “امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه”

با درود و سپاس از همه متخصصین، اساتید، انجمن ها و سازمان هایی که در تهیه و ارسال مقالات و گزارش ها به دبیرخانه اهتمام داشته اند به استحضار می رساند تا پایان مهلت اعلام شده ۲۳۲ مقاله و ۳۰ گزارش دریافت شده است. مقالات دریافت شده در دبیرخانه با مشارکت اساتید و هیات داوری، بررسی و تحلیل شده و نتایج نهایی تا ۱۰ بهمن ماه به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

لازم به ذکر است این برنامه در دو روز در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه کنفرانس، بعد از پایان مهلت داوری به اطلاع خواهد رسید.

 

دبیرخانه کنفرانس