اطلاعیه دبیرخانه کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران برای ترسیم چشم انداز ۲۰ ساله

 

اطلاعیه مهم دبیرخانه “کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران” برای ترسیم چشم انداز ۲۰ ساله مددکاری اجتماعی در ایران

لگو جدید انجمن سایز گوچک

بسمه تعالی

همانگونه که استحضار دارید یکی از مهمترین اهداف اولین کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران”ترسیم جشم انداز بیست ساله مددکاری اجتماعی در ایران“می باشد. نظر به اهمیت استفاده از دانش و تجربه جمعی در تحقق هدفهای کنگره از کلیه همکاران، اساتید و صاحب نظران مددکاری اجتماعی دعوت می شود تا پیشنهاد خود رادر خصوص “ویژگی های مطلوب مددکاری اجتماعی در بیست سال آینده “را از مسیر های ارتباطی زیر به دبیرخانه کنگره اعلام نمایند.

نشانی ایمیل: hmch47@yahoo.com
موبایل:۰۹۱۲۳۸۶۴۶۵۰

نشانی تلگرامی انجمن:  https://t.me/joinchat/AAAAAEL9ngWMjGt5GwvjZg

دبیرخانه کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران