اطلاعیه دریافت کارت عضویت اعضای جدید

قابل توجه آن دسته از همکاران محترمی که از مرداد سال ۹۲ به بعد برای عضویت در انجمن ثبت نام کرده اند، ضمن عذرخواهی از تأخیر پیش آمده در مهیا شدن کارتها به اطلاع می رساند جهت دریافت کارت عضویت خود می توانید درساعات بین ۱۰ الی ۱۷  به نشانی انجمن مراجعه کنند و یا با حضور در همایش روز ۵ خرداد نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است به جبران تأخیر در تحویل کارتها، تاریخ اعتبار کارت از خرداد ماه سال جاری لحاظ خواهد شد.

-روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران