اطلاعیه: دفتر انجمن یک هفته تعطیل است

به اطلاع اعضا و مراجعین محترم میرساند:

دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از تاریخ شنبه ۳۰ دیماه لغایت پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶ تعطیل خواهد بود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

لگو جدید انجمن سایز گوچک