اطلاعیه دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار می کند:

دومین نشست تخصصی ماهانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران” با موضوع مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان زمان : پنجشنبه ۲۲/۰۴/۱۳۹۱ محل برگزاری : تهران- جاده قدیم قم (اتوبان بهشت زهرا) پلیس راه حسن آباد- روبروی پلیس راه حسن آباد- جاده چرمشهر- ندامتگاه تهران بزرگ socialwork.ir با توجه به محدودیت ورود  و خروج در زندان، افرادی که ثبت نام آنها قطعی شده است در صورتی که مایل باشند با وسیله نقلیه شخصی مراجعه نمایند حتما راس ساعت ۸:۳۰ درب ورودی ندامتگاه حاضر باشند.ورود و خروج افراد بصورت جمعی و با هماهنگی قبلی می باشد.

سرویس ایاب و ذهاب از درب انجمن، ساعت ۷ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱       فراهم می باشد.  جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۲۵۱۸ آقای سروی تماس حاصل نمایید. اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.

مددکاری و زندان