سند راهنمای ملاحظات روانی اجتماعی ویروس کرونا- سازمان جهانی سلامت

سند سازمان جهانی سلامت برای ملاحظات روانی اجتماعی کووید ۱۹با توجه به شیوع جهانی کووید-۱۹ ، سازمان جهانی سلامت در حال تلاش برای مهار شیوع این بیماری، سند ملاحظات سلامت روان، را به عنوان پیامی برای گروه‌های مختلف، برای حمایت از بهزیستن روانی اجتماعی در طی شیوع کووید- ۱۹ تهیه کرده است. این سند در انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترجمه شده و در لینک زیر قابل دسترس است.

سند راهنمای ملاحظات روانی اجتماعی ویروس کرونا- سازمان جهانی سلامت