اطلاعیه شماره ۳ در خصوص زلزله استان آذربایجان شرقی

با توجه به اینکه انجمن درخصوص حضور مددکاران اجتماعی در استان آذربایجان شرقی برای حمایت اجتماعی از بازماندگان زلزله با مسئولین دستگاههای مختلف در سطوح ملی و استانی هماهنگی لازم را به عمل آورده و آمادگی حضور را اعلام داشته است، بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند کسانی که داوطلب حضور در استان آذربایجان شرقی هستند آمادگی خود را تا روز پنجشنبه مورخ ۲/۶/۹۱ به دفتر انجمن اعلام نمایند. مددکاران اجتماعی آشنا به زبان ترکی در اولویت اعزام قرار می گیرند.

 

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ساعات تماس:

سه شنبه ۹-۱۷

چهارشنبه ۱۱-۱۷

پنجشنبه ۹-۱۹