اطلاعیه شماره ۴ مجمع عمومی: نوبت دوم مجمع آخر هفته آینده برگزار می شود

اطلاعیه شماره ۴ مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

به اطلاع می رساند باتوجه به تعداد بالای اعضای پیوسته انجمن و لزوم حضور نصف بعلاوه یک اعضا برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی، در نوبت اول برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تعداد حاضرین به حد نصاب مورد تأیید وزارت کشور نرسید. بنابراین مطابق اساسنامه نوبت دوم مجمع عمومی دو هفته بعد با هر تعداد برگزار خواهد شد.

در مجمع عمومی عادی برخی پیشنهادات اصولی هیات مدیره انجمن و نیز انتخابات اعضای جدید هیات مدیره طرح و در صورت تأیید اکثریت حاضرین، مورد تصویب قرار می گیرد. لذا مشارکت فعالانه اعضای محترم می تواند زمینه را برای تقویت هر چه بیشتر این نهاد مهم مددکاری اجتماعی کشور فراهم نماید.

رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی کشور