اطلاعیه: عذرخواهی بابت قطعی تلفن

به اطلاع می رساند کلیه شماره های تماس دفتر مرکزی انجمن مددکاران اجتماعی ایران (۰۲۱۶۶۵۶۱۶۶۹-۰۲۱۶۶۵۶۱۶۹۴-۰۲۱۶۶۵۶۱۷۸۷) از بعدازظهر روز شنبه ۲۹ آبان ۹۵ تا روز سه شنبه ۳ آذرماه به دلیل نقص فنی قطع بوده اند. در حال حاضر این شماره ها متصل و امکان ارتباط برقرار شده است.

لذا از کلیه کسانی که طی این مدت سعی کردند با این شماره ها تماس گرفته یا فکس ارسال نمایند و موفق نشده اند عذرخواهی به عمل می آید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

arm_madadkaran1