اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران ۱۴۰۱

به نام خدا

به اطلاع اعضای محترم می رساند، به استناد ماده ۱۰ اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تاریخ پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۰۰ لغایت ۲۰:۳۰به صورت آنلاین با موضوع ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش بازرس و تعیین حق عضویت برگزار خواهد شد.

نشانی (لینک) جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران