اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران ۱۳۹۹

“به نام خدا”

اطلاعیه مجمع عمومی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران دعوت می شود تا مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن که به استناد ماده ۱۰ اساسنامه و با موضوع ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس و تعیین حق عضویت در روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ و به صورت آنلاین از طریق درگاه https://panel.webinarplus.ir/join برگزار می شود شرکت نمایند.

کد ورود به جلسه متعاقبا برای اعضا ارسال خواهد شد.

رئیس و هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران