اطلاعیه مستندسازی پروژه های مددکاری اجتماعی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی

حوزه سکونتگاه های غیررسمی، یکی از حوزه های عمل مهم مددکاران اجتماعی است. اگرچه در سالهای اخیر تلاشهایی صورت گرفته تا رویکردهای اجتماعی در بررسی و برنامه ریزی برای سکونتگاه ها تقویت شود و سیاستها، قوانین و طرح های متنوعی در این خصوص مطرح، مصوب یا اجرا شده­اند اما این مقوله هنوز به عنوان یکی از حوزه­های چالش برانگیز برای سیاستگذاران و نیز فعالان اجتماعی مطرح است. در این قلمرو اما مددکاران اجتماعی همواره حضوری فعال داشته­اند و این حضور نه محدود به سالیان اخیر و نه محدود به کشور و جامعه­ای خاص است. تاریخچه فعالیتهای اصلاحگرانه در سکونتگاههای غیررسمی در جهان مملو از طرح های مبتکرانه و پیشروانه فعالان حرفه­های یاورانه به ویژه مددکاران اجتماعی است. مددکاران اجتماعی ایران نیز طرح های موثر و قابل تأملی را مطرح، اجرا، راهبری کرده اند یا در آن ایفای نقش کرده اند. اما این فعالیتها به گونه ای مناسب و به طوری که جایگاه و نقش این حرفه را مشخص نماید گزارش یا مستندسازی نشده اند. این در حالی است که هر یک از این تجارب (چه تجارب موفق و چه ناموفق) سرمایه های غیرمادی هر جامعه­ ای است و می­تواند الگوی مددکاران اجتماعی باشد که قصد فعالیت در این عرصه را دارند.

انجمن مددکاران اجتماعی در سالهای اخیر تلاش کرده است تا به طور جدی مقوله مداخلات اجتماعی در سکونتگاه­ها بررسی کند و ورود مددکارن اجتماعی را در این زمینه تسهیل نماید. تفاهم نامه همکاری با “شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی” و تدوین کتاب “سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد مددکاری اجتماعی” بخشی از همین تلاشهاست. در همین راستا، این انجمن در نظر دارد تا تجارب مددکاران اجتماعی در حوزه سکونتگاه­های غیررسمی را به صورت “گزارش پروژه­های مددکاری اجتماعی” جمع­ آوری و مستندسازی نماید. این پروژه­های می تواند در زمینه ­های مختلف همچون: اجرای طرح­های اجتماع محور در سکونتگاه های غیررسمی یا محله های فقیرنشین،  تشکیل یا تسهیل تشکیل گروه های محلی، پروژه های ابتکاری با رویکردهای توسعه محله ای، اجری طرح های محله محور در روستاها یا حاشیه شهرها، اقدام اجتماعی و … باشد. لذا از کلیه مددکاران اجتماعی سراسر کشور درخواست می شود تا در صورتی که تجربه ای در راهبری و مدیریت یا حضور موثر در طرح هایی از این دست دارند و یا از اجرای این طرحها مطلع اند با تکمیل فرمهای پیشنهادی زیر، جامعه مددکاران اجتماعی را از این سرمایه های ارزشمند بهره مند سازند.

این گزارشات توسط اعضا کارگروه مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی با نظریات و رویکردهای علمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا در نهایت، به عنوان گزارش مستند فعالیتهای مددکاران اجتماعی مورد استفاده فعالان حوزه اجتماعی و نیز محققان، دانشجویان و علاقمندان کار در این حوزه قرار گیرد.

همچنین، مددکاران اجتماعی و فعالان اجتماعی می توانند ایده ها و طرح های ملی، پیشنهادات قانونی و اجرایی را در حوزه سکونتگاه های غیررسمی به دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ارسال نمایند تا پس از طرح در کارگروه مربوطه، انجام بحثهای محتوایی و علمی و نهایتا بررسی مسیرهای قانونی های مناسب به ارگانهای مربوطه ارائه گردد.

فرم های پیشنهادی برای یکسان سازی ساختار گزارشها:

form1         form 2

(ابتدا راست کلیک کنید و سپس گزینه save link as  را کلیک کنید)

عباسعلی یزدانی

مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی