اطلاعیه : نشانی دفتر انجمن

 

نشانی: تهران- خیابان انقلاب- خیابان جمالزاده جنوبی- خیابان دیلمان- پلاک ۱۴- طبقه ۵- واحد ۲۰   کدپستی: ۱۳۱۳۸۳۵۱۴۸

تلفن:      ۶۶۵۶۱۶۶۹    –  ۶۶۵۶۱۶۹۴

فکس:     ۶۶۵۶۱۷۸۷