اعتراض انجمن مددکاران اجتماعی ایران به تربیت مددکار اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نامه های جداگانه ای به کلیه مسئولین ذیربط، اعتراض شدید خود را به آغاز دوره تربیت مددکار اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی ابراز نمود.

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نامه ای به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، مراتب اعتراض انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ورود مستقل آن سازمان در تربیت نیروی مددکار اجتماعی اعلام کرد و آنرا مداخله آشکار در فرایند آموزش تخصصی دانسته است.

در این نامه، نسبت به عواقب جبران ناپذیر این بدعت خطرناک برای حوزه تخصصی مددکاری اجتماعی و گروه های هدف آن که عموماً از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند هشدار داده شده است.

موسوی چلک، همچنین حق صاحبان این حرفه و انجمن مددکاران اجتماعی ایران را برای پیگیری این موضوع و جلوگیری از اجرای آن محفوظ دانسته است.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران، همچنین نامه هایی با محتوای مشابه به سایر سازمان های مسئول از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارتین بهداشت، درمان آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فن آوری ارسال نموده و خواستار مداخله آنها و جلوگیری از این بدعت شده است.

چند روز پیش یک آگهی مبنی بر دوره کوتاه مدت تربیت مددکاران اجتماعی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران برای کار درون این سازمان و نیز سازمان های دیگر منتشر شد که واکنش منفی و اعتراض بسیاری از متخصصین این حرفه را در پی داشت. انجمن علمی مددکاری اجتماعی نیز بیانیه سرگشاده ای را منتشر کرد و طی آن به این اقدام غیرکارشناسی و آسیب زننده اعتراض کرد.

انتظار می رود دانشگاه های و مراکز آموزشی نیز به گونه ای مناسب و جدی به این موضوع ورود کنند تا ضمن جلوگیری از وقوع این اقدام، نسبت به تکرار موارد مشابه پیشگیری لازم صورت گیرد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تصویر نامه اعتراضی انجمن مددکاران اجتماعی ایران :