اعتراض تعدادی از پیشکسوتان مددکاری اجتماعی به دوره های تربیت مددکار اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی

تعدادی از پیشکسوتان مددکاری اجتماعی و مدیران سابق سازمان بهزیستی با امضای طوماری، به خبر تربیت مددکار اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران اعتراض کردند و خواهان توقف آن شدند.

در این طومار، تأکید شده است که آموزش مددکاری اجتماعی یک امر تخصصی است و نیازمند نهادهای تخصصی برای اجرای آن هستیم و اگر هر سازمان اجرایی قصد استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی را داشته باشد می تواند از دانشگاه ها برای تربیت نیروی متخصص استفاده کند.