اعلام میزبانی ایران برای کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی ۲۰۲۳

امروز صبح، بیست و ششمین کنفرانس آسیا اقیانوسیه مددکاری اجتماعی که با میزبانی انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا و به صورت آنلاین برگزار شده بود به پایان رسید.

در پایان برنامه، انجمن ایران به عنوان میزبان بعدی کنفرانس که در سال ۲۰۲۳ ( سال ۱۴۰۲ هجری شمسی) به حاضرین معرفی شد.

تصمیم برای میزبانی ایران برای کنفرانس مذکور در مجمع عمومی منطقه ای در سال ۲۰۱۹ تعیین و اعلام شده بود و امروز مجدداً بر این موضوع تأکید شد.

دبیرخانه کنفرانس ۲۰۲۳ به زودی افتتاح و اطلاعرسانی خواهد شد.