افتتاح اولین بوستان مددکاران اجتماعی ایران

نخستین بوستان مددکاران اجتماعی در شهر کاخک گناباد افتتاح شد.

روز چهارشنبه ۱۲شهریور ۹۳ و در حاشیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی در بخش کاخک شهرستان گناباد پارکی به مساحت ۲ هزار متر افتتاح و به نام مددکاران اجتماعی نام گذاری شد. در این مراسم چند اصله از یکهزار اصله نهالی که مقرر شده در این پارک کاشته شود به صورت نمادین کاشته شد.  در این مراسم جمعی از برترین متخصصین حوزه اجتماعی کشور همچون داور شیخاوندی، غلامرضا غفاری، اردشیر گراوند، مسئولین شهرستان گناباد و بخش کاخک و برخی از مدیران و کارشناسان دولتی نیز مددکاران اجتماعی را همراهی کردند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکارن اجتماعی و دبیر سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی هدف از انجام این کار را برجسته کردن اهمیت مهر و محبت و پاکی دانست. به گفته وی ، این حرکت نمادین برای این نیست که حتما نام یک صنف شغلی روی کوچه و خیابان باشد بلکه مددکاری اجتماعی نشانه ای از نیکوکاری، کمک به همنوع و احترام به انسانیت است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی افزود: درخت نمادی از حیات، طراوت و سلامت شهر و محیط زیست است و با این حرکت مددکاران اجتماعی نشان می دهند که برای محیط زیست اهمیت قائل اند.

موسوی چلک همچنین از نام گذاری یک خیابان در این شهر و سایر شهرهای کشور به نام مددکاری اجتماعی در آینده ای نزدیک خبر داد.

در انتهای مراسم اعلام شد که به هر یک از مددکاران اجتماعی حاضر در این کنفرانس سند مالکیت معنوی یک درخت اهدا خواهد شد.

سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با عنوان “امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور” در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد خراسان رضوی  و با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مختلف کشور برگزار شده است.

/

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی