افتتاح دفتراستان گلستان انجمن مددکاری ایران

مسیح الله مهرانی
مسیح الله مهرانی

به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز مددکار اجتماعی ، دفتر انجمن
مددکاران اجتماعی استان گلستان با حضور جناب آقای موسوی چلک رئیس انجمن
مددکاران اجتماعی استان گلستان ، مدیر کل سازمان بهزیستی استان و مدیران
و مسئولان دستگاههای اجرایی استان طی مراسمی در تاریخ ۹/۳/۹۲ در شهرستان
گرگان افتتاح خواهد شد.

مسیح الله مهرانی مسئول شعبه استانی گلستان افزود،دفتر استانی انجمن
مددکاران اجتماعی استام گلستان یکی از شعبات استانی انجمن مددکاران
اجتماعی ایران است که رسما فعالیت خود را همزمان با روز مددکاری اجتماعی
در استان گلستان آغاز خواهد کرد.

هدف از تشکیل انجمن مددکاران اجتماعی استان گلستان ، ارتقاء سطح خدمات
مددکاری اجتماعی استان، شناسایی مددکاران اجتماعی و بهره مندی از توان
آنان در جهت حل یا کاهش آسیب های استان و تعامل با دستگاهها و سازمان های
اجرایی و شناسایی حرفه مددکاری به آنان است.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران