افراد درگیر مشکلات اجتماعی دچار مرگ تدریجی می‌شوند

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

 وقتی بیماری جسمی شایع می‌شود تمام امکانات کشور را برای کنترل آن بسیج می‌ کنند اما این حساسیت در حوزه مسائل اجتماعی وجود ندارد.

ایلنا: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی بااشاره به اینکه افراد درگیر مشکلات اجتماعی دچار مرگ تدریجی می‌شوند، گفت: شاید به همین دلیل باشد که آسیب‌های اجتماعی موردبی توجهی مسئولان قرارمی گیرد چراکه این مرگ تدریجی در دوره مدیریت فرد  مسئول، خود را نشان نمی‌دهد.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: وقتی بیماری جسمی شایع می‌شود تمام امکانات کشور را برای کنترل آن بسیج می‌‌کنند اما این حساسیت در حوزه مسائل اجتماعی وجود ندارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر لزوم گسترش تشکل‌های غیردولتی در زمینه آسیب‌های اجتماعی افزود: باید به تشکل‌های غیردولتی اجازه مشارکت در زمینه‌های سیاست گذاری، اجرا و نظارت داده شود که متاسفانه در حوزه اجتماعی این نوع تشکل‌ها مورد حمایت واقع نشده‌اند.

موسوی تصریح کرد: همانطور که در حوزه اقتصادی، اتاق بازرگانی ایران در سیاست گذاری‌ها تاثیرگذار است و در حوزه پزشکی، سازمان نظام پزشکی برای کنترل وضعیت پزشکان فعالیت می‌کند، در حوزه مسایل اجتماعی نیز نیاز به سازمانی برای کنترل مشکلات اجتماعی ضرورت دارد که فقدان آن تا به امروز نشانه دیگری بر مظلومیت نظام اجتماعی کشور است.

به باور وی سازمان مددکاری اجتماعی با توجه به ماهیت سازمان‌های نظام می‌تواند نقش اتاق بازرگانی، سازمان نظام پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان روان‌شناسی را به عنوان یک تشکل غیردولتی در مدیریت مسایل اجتماعی ایفا کند که این مهم به حمایت‌های پیگیرانه دولت نیازدارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی درخاتمه تاکیدکرد: سرمایه گذاری برای سلامت اجتماعی باید از اولویت‌های دولت یازدهم در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا