افزایش خانه‌های مجردی در بافتهای فرسوده جنوب تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: یکی از معضلات محله‌های فرسوده‌ای مانند شوش، هرندی و دروازه غار تبدیل این محله‌ها به خانه‌های مجردی است.

علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که  وجود آسیب‌های اجتماعی در داخل محله‌های فرسوده شهر تهران به عنوان یکی از موانع تاثیرگذار درعدم احیای این بافت‌ها است گفت:با توجه به وجود آسیب‌های اجتماعی زیادی که در داخل برخی از محله‌های فرسوده شهر به‌ویژه در جنوب تهران وجود دارد، براساس تدابیر رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، شورایی با عنوان شورای فرهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده در محله‌های آسیب‌پذیر و فرسوده شهر تهران در حال فعالیت است تا ضمن رفع آسیب‌های اجتماعی این محله‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم جهت احیای کالبدی این محدوده‌ها انجام شود.

وی درباره جلسات شورای فرهنگی نوسازی شهر تهران توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در این جلسات بررسی می‌شود، بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی است که به عنوان یک مانع بزرگ در مقابل روند نوسازی شهر تهران قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در محله‌هایی که آسیب‌های اجتماعی در آنها توسعه پیدا کرده سرمایه‌گذاران کمتری تمایل ورود به این محله‌ها برای احیای بافت‌های فرسوده دارند. از سوی دیگر وجود این آسیب‌های اجتماعی تبدیل به عاملی شده تا شهروندان ساکن در این محله‌ها کمتر رغبت به ادامه زندگی در این محدوده و اقدام به نوسازی املاک فرسوده خود دارند.

جعفری ادامه داد: بررسی‌های جامعی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌داد که یکی از معضلات محله‌های فرسوده‌ای مانند شوش، هرندی و دروازه غار تبدیل این محله‌ها به خانه‌های مجردی است. در واقع با مهاجرت ساکنان قدیمی این محله‌ها به سایر مناطق پایتخت خانه‌های فرسوده در این محدوده با تغییر کاربری از بافت مسکونی به یک بافت سکونتگاهی موردی مانند سکونتگاه کارگران و افراد معتاد باعث ریشه دواندن معضلات اجتماعی در تار و وپود فرسوده این محله‌ها شده است. ایجاد خانه‌های مجردی نیز یکی از بزرگ‌ترین موانع نوسازی بافت‌های فرسوده در محله‌های قدیمی و پرآسیب شهر تهران است چرا که مانع ورود سرمایه‌گذاران به داخل این بافت‌ها می‌شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره سیاست‌های مدیریت شهری برای از میان برداشتن این موانع  گفت: مدیریت شهری تهران سه گام را برای احیای بافت‌های فرسوده در این محله‌ها دنبال می‌کند. نخستین گام افزایش سطح امنیت اجتماعی در این محله‌هاست. گام دوم بالا بردن ارزش افزوده محل توسعه خدمات شهری و ارتقای کیفیت محیطی است و گام سوم نیز با تغییر کاربری‌های ارزش‌افزا در این محله‌ها به نوعی امکان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توجیه‌پذیر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنیم. این سه گام سیاست‌های اصلی مدیریت شهری تهران در محدوده‌های پرخطر و فرسوده شهر تهران است.

منبع: خبرگزاری مهر