افزایش رفاه عمومی خانواده های تحت پوشش در سال جاری

سرپرست کمیته امداد در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران خبر داد افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری خبرگزاری فارس:سرپرست کمیته امداد با اشاره به توانمدسازی ،

سرپرست کمیته امداد در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران خبر داد
افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحسرپرست کمیته امداد در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران خبر داد افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری خبرگزاری فارس:سرپرست کمیته امداد با اشاره به توانمدسازی ، کارآفرینی و تحکیم خانواده ازبرنامه‌های اصلی مجموعه امداداست، گفت: افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری مد نظرذ مسئولان امداد است. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حسین انواری در سخنانش قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ضیافت توأم با رحمت الهی است و ماه مبارک رمضان ماه قیام و توبه است و رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر است و خداوند دعا و دعاکننده را دوست دارد. انواری ادامه داد: نیمه ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که از ۱۵ ماه مبارک رمضان تا ۲۱ به عنوان هفته اکرام محسوب می‌شود. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: سال ۹۱ مزین شده است به هدایت‌های گرانبهای مقام معظم رهبری که این سال را سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایران و در ادامه سال جهاد اقتصادی نامیدند. وی تصریح کرد: دشمنانان تلاش می‌کنند مردم ایثارگر و شهید‌پرور کشورمان را با بهره گیری از فشار اقتصادی از آرمان‌های خود دور کنند که خوشبختانه در این خصوص هیچگاه به اهداف شوم خود نرسیده و نخواهند رسید. انواری اضافه کرد: رسانه‌های دشمن نیز بنا دارند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای توان ملی و داخلی ما را کوچک و در مقابل توان خود را بالا نشان ‌دهند. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: کمیته امداد بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری برنامه‌های امسال خود را بر محور توانمندی، کارآفرینی و تحکیم خانواده‌ها استوار کرده است. وی افزود: شناسایی استعدادها، توانمندی‌های بالقوه و همچنین بهره‌مندی مطلوب و ارتقاء فکری، فرهنگی و حرفه‌ای و در ادامه توسعه فرهنگ کار برای افراد تحت پوشش متناسب با وضعیت فرهنگی از برنامه‌های مجموعه امداد بوده است. انواری ادامه داد: ایجاد زمینه خودکفایی، سلامت و پیشگیری از فرهنگ مستمری‌بگیری یکی دیگر از برنامه‌های امداد در سال جاری بوده است به طوری که کمیته امداد اقدامات قابل قبولی در حوزه توانمندی و کارآفرینی انجام داده است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: توسعه اقتصادی خانواده‌ها بر اساس نوآوری‌ها، کشف و توسعه استعدادهای برتر و ایجاد بسترها برای جوانان و ارتقاء توان کارآفرینی با نیازهای بازار و ارتقاء منزلت نخبگان دیگر برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. وی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مجموعه امداد در حوزه بهبود وضعیت کسب و کار برای مددجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین برنامه‌های امداد برای مددجویان تحت پوشش است که در این بخش برنامه‌های قابل قبولی تدوین شده است. انواری افزود: مجموعه امداد در خصوص تحکیم خانواده که یکی از اصول مهم و ارزشی است نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده است ضمن اینکه افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌ها به شهرها و حاشیه‌نشینی که با مشکلات بسیاری روبرو است نیز از برنامه‌های این نهاد انقلابی است. وی به ایجاد شادابی در خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: ایجاد سلامت و اعتدال روانی و جلوگیری از افسردگی و ناهنجای‌ها به خصوص در جوانان و در دختران بازمانده از تحصیل نیز بخش دیگری از برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌ و اعتقادات دینی خانواده‌ها و همچنین پیگیری حقوق محرومان در بخش‌های مختلف، توسعه آموزه‌های فرهنگی و اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر برنامه‌های امداد برای خانواده‌های تحت پوشش است. وی به بازسازی آثار تخریب و محرومیت خانواده‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: علاوه برسرپرست کمیته امداد در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران خبر داد افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری خبرگزاری فارس:سرپرست کمیته امداد با اشاره به توانمدسازی ، کارآفرینی و تحکیم خانواده ازبرنامه‌های اصلی مجموعه امداداست، گفت: افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری مد نظرذ مسئولان امداد است. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حسین انواری در سخنانش قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ضیافت توأم با رحمت الهی است و ماه مبارک رمضان ماه قیام و توبه است و رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر است و خداوند دعا و دعاکننده را دوست دارد. انواری ادامه داد: نیمه ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که از ۱۵ ماه مبارک رمضان تا ۲۱ به عنوان هفته اکرام محسوب می‌شود. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: سال ۹۱ مزین شده است به هدایت‌های گرانبهای مقام معظم رهبری که این سال را سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایران و در ادامه سال جهاد اقتصادی نامیدند. وی تصریح کرد: دشمنانان تلاش می‌کنند مردم ایثارگر و شهید‌پرور کشورمان را با بهره گیری از فشار اقتصادی از آرمان‌های خود دور کنند که خوشبختانه در این خصوص هیچگاه به اهداف شوم خود نرسیده و نخواهند رسید. انواری اضافه کرد: رسانه‌های دشمن نیز بنا دارند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای توان ملی و داخلی ما را کوچک و در مقابل توان خود را بالا نشان ‌دهند. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: کمیته امداد بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری برنامه‌های امسال خود را بر محور توانمندی، کارآفرینی و تحکیم خانواده‌ها استوار کرده است. وی افزود: شناسایی استعدادها، توانمندی‌های بالقوه و همچنین بهره‌مندی مطلوب و ارتقاء فکری، فرهنگی و حرفه‌ای و در ادامه توسعه فرهنگ کار برای افراد تحت پوشش متناسب با وضعیت فرهنگی از برنامه‌های مجموعه امداد بوده است. انواری ادامه داد: ایجاد زمینه خودکفایی، سلامت و پیشگیری از فرهنگ مستمری‌بگیری یکی دیگر از برنامه‌های امداد در سال جاری بوده است به طوری که کمیته امداد اقدامات قابل قبولی در حوزه توانمندی و کارآفرینی انجام داده است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: توسعه اقتصادی خانواده‌ها بر اساس نوآوری‌ها، کشف و توسعه استعدادهای برتر و ایجاد بسترها برای جوانان و ارتقاء توان کارآفرینی با نیازهای بازار و ارتقاء منزلت نخبگان دیگر برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. وی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مجموعه امداد در حوزه بهبود وضعیت کسب و کار برای مددجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین برنامه‌های امداد برای مددجویان تحت پوشش است که در این بخش برنامه‌های قابل قبولی تدوین شده است. انواری افزود: مجموعه امداد در خصوص تحکیم خانواده که یکی از اصول مهم و ارزشی است نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده است ضمن اینکه افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌ها به شهرها و حاشیه‌نشینی که با مشکلات بسیاری روبرو است نیز از برنامه‌های این نهاد انقلابی است. وی به ایجاد شادابی در خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: ایجاد سلامت و اعتدال روانی و جلوگیری از افسردگی و ناهنجای‌ها به خصوص در جوانان و در دختران بازمانده از تحصیل نیز بخش دیگری از برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌ و اعتقادات دینی خانواده‌ها و همچنین پیگیری حقوق محرومان در بخش‌های مختلف، توسعه آموزه‌های فرهنگی و اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر برنامه‌های امداد برای خانواده‌های تحت پوشش است. وی به بازسازی آثار تخریب و محرومیت خانواده‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: علاوه بر این کمیته امداد برنامه‌های را نیز برای رفع دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش پیش‌بینی کرده است. انواری اضافه کرد: از ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان هفته اطعام و اکرام، نوعدوستی نامگذاری شده است که این فرصت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ انفاق و نوعدوستی است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: مجموعه امداد افتخار دارد ۴۰ سرفصل کاری خود را با مشارکت مردم به خانواده‌های تحت پوشش ارائه دهد به طوری که اشتغال، سلامت و احداث مسکن بخشی از این سرفصل‌ها است. منبع:خبرگزاری فارس-۱۴/۵/۱۳۹۱ انتهای پیام/ این کمیته امداد برنامه‌های را نیز برای رفع دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش پیش‌بینی کرده است. انواری اضافه کرد: از ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان هفته اطعام و اکرام، نوعدوستی نامگذاری شده است که این فرصت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ انفاق و نوعدوستی است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: مجموعه امداد افتخار دارد ۴۰ سرفصل کاری خود را با مشارکت مردم به خانواده‌های تحت پوشش ارائه دهد به طوری که اشتغال، سلامت و احداث مسکن بخشی از این سرفصل‌ها است. منبع:خبرگزاری فارس-۱۴/۵/۱۳۹۱ انتهای پیام/ ت پوشش در سال جاری
خبرگزاری فارس:سرپرست کمیته امداد با اشاره به توانمدسازی ، کارآفرینی و تحکیم خانواده ازبرنامه‌های اصلی مجموعه امداداست، گفت: افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری مد نظرذ مسئولان امداد است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حسین انواری در سخنانش قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ضیافت توأم با رحمت الهی است و ماه مبارک رمضان ماه قیام و توبه است و رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر است و خداوند دعا و دعاکننده را دوست دارد.
انواری ادامه داد: نیمه ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که از ۱۵ ماه مبارک رمضان تا ۲۱ به عنوان هفته اکرام محسوب می‌شود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: سال ۹۱ مزین شده است به هدایت‌های گرانبهای مقام معظم رهبری که این سال را سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایران و در ادامه سال جهاد اقتصادی نامیدند.
وی تصریح کرد: دشمنانان تلاش می‌کنند مردم ایثارگر و شهید‌پرور کشورمان را با بهره گیری از فشار اقتصادی از آرمان‌های خود دور کنند که خوشبختانه در این خصوص هیچگاه به اهداف شوم خود نرسیده و نخواهند رسید.
انواری  اضافه کرد: رسانه‌های دشمن نیز بنا دارند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای توان ملی و داخلی ما را کوچک و در مقابل توان خود را بالا نشان ‌دهند.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: کمیته امداد بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری برنامه‌های امسال خود را بر محور توانمندی، کارآفرینی و تحکیم خانواده‌ها استوار کرده است.
وی افزود: شناسایی استعدادها، توانمندی‌های بالقوه و همچنین بهره‌مندی مطلوب و ارتقاء فکری، فرهنگی و حرفه‌ای و در ادامه توسعه فرهنگ کار برای افراد تحت پوشش متناسب با وضعیت فرهنگی از برنامه‌های مجموعه امداد بوده است.
انواری ادامه داد: ایجاد زمینه خودکفایی، سلامت و پیشگیری از فرهنگ مستمری‌بگیری یکی دیگر از برنامه‌های امداد در سال جاری بوده است به طوری که کمیته امداد اقدامات قابل قبولی در حوزه توانمندی و کارآفرینی انجام داده است.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: توسعه اقتصادی خانواده‌ها بر اساس نوآوری‌ها، کشف و توسعه استعدادهای برتر و ایجاد بسترها برای جوانان و ارتقاء توان کارآفرینی با نیازهای بازار و ارتقاء منزلت نخبگان دیگر برنامه‌های امداد در سال  ۹۱ است.
وی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مجموعه امداد در حوزه بهبود وضعیت کسب و کار برای مددجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین برنامه‌های امداد برای مددجویان تحت پوشش است که در این بخش برنامه‌های قابل قبولی تدوین شده است.
انواری افزود: مجموعه امداد در خصوص تحکیم خانواده که یکی از اصول مهم و ارزشی است نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده است ضمن اینکه افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌ها به شهرها و حاشیه‌نشینی که با مشکلات بسیاری روبرو است نیز از برنامه‌های این نهاد انقلابی است.
وی به ایجاد شادابی در خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: ایجاد سلامت و اعتدال روانی و جلوگیری از افسردگی و ناهنجای‌ها به خصوص در جوانان و در دختران بازمانده از تحصیل نیز بخش دیگری از برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌ و اعتقادات دینی خانواده‌ها و همچنین پیگیری حقوق محرومان در بخش‌های مختلف، توسعه آموزه‌های فرهنگی و اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر برنامه‌های امداد برای خانواده‌های تحت پوشش است.
وی به بازسازی آثار تخریب و محرومیت خانواده‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: علاوه بر این کمیته امداد  برنامه‌های را نیز برای رفع دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش پیش‌بینی کرده است.
انواری اضافه کرد: از ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان هفته اطعام و اکرام، نوعدوستی نامگذاری شده است که این فرصت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ انفاق و نوعدوستی است.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: مجموعه امداد افتخار دارد ۴۰ سرفصل کاری خود را با مشارکت مردم به خانواده‌های تحت پوشش ارائه دهد به طوری که اشتغال، سلامت و احداث مسکن بخشی از این سرفصل‌ها است. منبع:خبرگزاری فارس-۱۴/۵/۱۳۹۱
انتهای پیام/

 

کارآفرینی و تحکیم خانواده ازبرنامه‌های اصلی مجموعه امداداست، گفت: افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری مد نظرذ مسئولان امداد است. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حسین انواری در سخنانش قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ضیافت توأم با رحمت الهی است و ماه مبارک رمضان ماه قیام و توبه است و رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر است و خداوند دعا و دعاکننده را دوست دارد. انواری ادامه داد: نیمه ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که از ۱۵ ماه مبارک رمضان تا ۲۱ به عنوان هفته اکرام محسوب می‌شود. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: سال ۹۱ مزین شده است به هدایت‌های گرانبهای مقام معظم رهبری که این سال را سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایران و در ادامه سال جهاد اقتصادی نامیدند. وی تصریح کرد: دشمنانان تلاش می‌کنند مردم ایثارگر و شهید‌پرور کشورمان را با بهره گیری از فشار اقتصادی از آرمان‌های خود دور کنند که خوشبختانه در این خصوص هیچگاه به اهداف شوم خود نرسیده و نخواهند رسید. انواری اضافه کرد: رسانه‌های دشمن نیز بنا دارند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای توان ملی و داخلی ما را کوچک و در مقابل توان خود را بالا نشان ‌دهند. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: کمیته امداد بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری برنامه‌های امسال خود را بر محور توانمندی، کارآفرینی و تحکیم خانواده‌ها استوار کرده است. وی افزود: شناسایی استعدادها، توانمندی‌های بالقوه و همچنین بهره‌مندی مطلوب و ارتقاء فکری، فرهنگی و حرفه‌ای و در ادامه توسعه فرهنگ کار برای افراد تحت پوشش متناسب با وضعیت فرهنگی از برنامه‌های مجموعه امداد بوده است. انواری ادامه داد: ایجاد زمینه خودکفایی، سلامت و پیشگیری از فرهنگ مستمری‌بگیری یکی دیگر از برنامه‌های امداد در سال جاری بوده است به طوری که کمیته امداد اقدامات قابل قبولی در حوزه توانمندی و کارآفرینی انجام داده است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: توسعه اقتصادی خانواده‌ها بر اساس نوآوری‌ها، کشف و توسعه استعدادهای برتر و ایجاد بسترها برای جوانان و ارتقاء توان کارآفرینی با نیازهای بازار و ارتقاء منزلت نخبگان دیگر برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. وی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مجموعه امداد در حوزه بهبود وضعیت کسب و کار برای مددجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین برنامه‌های امداد برای مددجویان تحت پوشش است که در این بخش برنامه‌های قابل قبولی تدوین شده است. انواری افزود: مجموعه امداد در خصوص تحکیم خانواده که یکی از اصول مهم و ارزشی است نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده است ضمن اینکه افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌ها به شهرها و حاشیه‌نشینی که با مشکلات بسیاری روبرو است نیز از برنامه‌های این نهاد انقلابی است. وی به ایجاد شادابی در خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: ایجاد سلامت و اعتدال روانی و جلوگیری از افسردگی و ناهنجای‌ها به خصوص در جوانان و در دختران بازمانده از تحصیل نیز بخش دیگری از برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌ و اعتقادات دینی خانواده‌ها و همچنین پیگیری حقوق محرومان در بخش‌های مختلف، توسعه آموزه‌های فرهنگی و اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر برنامه‌های امداد برای خانواده‌های تحت پوشش است. وی به بازسازی آثار تخریب و محرومیت خانواده‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: علاوه بر اسرپرست کمیته امداد در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران خبر داد افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری خبرگزاری فارس:سرپرست کمیته امداد با اشاره به توانمدسازی ، کارآفرینی و تحکیم خانواده ازبرنامه‌های اصلی مجموعه امداداست، گفت: افزایش رفاه عمومی خانواده‌های تحت پوشش در سال جاری مد نظرذ مسئولان امداد است. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حسین انواری در سخنانش قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ضیافت توأم با رحمت الهی است و ماه مبارک رمضان ماه قیام و توبه است و رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر است و خداوند دعا و دعاکننده را دوست دارد. انواری ادامه داد: نیمه ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که از ۱۵ ماه مبارک رمضان تا ۲۱ به عنوان هفته اکرام محسوب می‌شود. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: سال ۹۱ مزین شده است به هدایت‌های گرانبهای مقام معظم رهبری که این سال را سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایران و در ادامه سال جهاد اقتصادی نامیدند. وی تصریح کرد: دشمنانان تلاش می‌کنند مردم ایثارگر و شهید‌پرور کشورمان را با بهره گیری از فشار اقتصادی از آرمان‌های خود دور کنند که خوشبختانه در این خصوص هیچگاه به اهداف شوم خود نرسیده و نخواهند رسید. انواری اضافه کرد: رسانه‌های دشمن نیز بنا دارند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای توان ملی و داخلی ما را کوچک و در مقابل توان خود را بالا نشان ‌دهند. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: کمیته امداد بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری برنامه‌های امسال خود را بر محور توانمندی، کارآفرینی و تحکیم خانواده‌ها استوار کرده است. وی افزود: شناسایی استعدادها، توانمندی‌های بالقوه و همچنین بهره‌مندی مطلوب و ارتقاء فکری، فرهنگی و حرفه‌ای و در ادامه توسعه فرهنگ کار برای افراد تحت پوشش متناسب با وضعیت فرهنگی از برنامه‌های مجموعه امداد بوده است. انواری ادامه داد: ایجاد زمینه خودکفایی، سلامت و پیشگیری از فرهنگ مستمری‌بگیری یکی دیگر از برنامه‌های امداد در سال جاری بوده است به طوری که کمیته امداد اقدامات قابل قبولی در حوزه توانمندی و کارآفرینی انجام داده است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: توسعه اقتصادی خانواده‌ها بر اساس نوآوری‌ها، کشف و توسعه استعدادهای برتر و ایجاد بسترها برای جوانان و ارتقاء توان کارآفرینی با نیازهای بازار و ارتقاء منزلت نخبگان دیگر برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. وی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مجموعه امداد در حوزه بهبود وضعیت کسب و کار برای مددجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اشتغال و کارآفرینی یکی از مهمترین برنامه‌های امداد برای مددجویان تحت پوشش است که در این بخش برنامه‌های قابل قبولی تدوین شده است. انواری افزود: مجموعه امداد در خصوص تحکیم خانواده که یکی از اصول مهم و ارزشی است نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده است ضمن اینکه افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌ها به شهرها و حاشیه‌نشینی که با مشکلات بسیاری روبرو است نیز از برنامه‌های این نهاد انقلابی است. وی به ایجاد شادابی در خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: ایجاد سلامت و اعتدال روانی و جلوگیری از افسردگی و ناهنجای‌ها به خصوص در جوانان و در دختران بازمانده از تحصیل نیز بخش دیگری از برنامه‌های امداد در سال ۹۱ است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌ و اعتقادات دینی خانواده‌ها و همچنین پیگیری حقوق محرومان در بخش‌های مختلف، توسعه آموزه‌های فرهنگی و اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر برنامه‌های امداد برای خانواده‌های تحت پوشش است. وی به بازسازی آثار تخریب و محرومیت خانواده‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: علاوه بر این کمیته امداد برنامه‌های را نیز برای رفع دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش پیش‌بینی کرده است. انواری اضافه کرد: از ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان هفته اطعام و اکرام، نوعدوستی نامگذاری شده است که این فرصت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ انفاق و نوعدوستی است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: مجموعه امداد افتخار دارد ۴۰ سرفصل کاری خود را با مشارکت مردم به خانواده‌های تحت پوشش ارائه دهد به طوری که اشتغال، سلامت و احداث مسکن بخشی از این سرفصل‌ها است. منبع:خبرگزاری فارس-۱۴/۵/۱۳۹۱ انتهای پیام/ ین کمیته امداد برنامه‌های را نیز برای رفع دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش پیش‌بینی کرده است. انواری اضافه کرد: از ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان هفته اطعام و اکرام، نوعدوستی نامگذاری شده است که این فرصت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ انفاق و نوعدوستی است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: مجموعه امداد افتخار دارد ۴۰ سرفصل کاری خود را با مشارکت مردم به خانواده‌های تحت پوشش ارائه دهد به طوری که اشتغال، سلامت و احداث مسکن بخشی از این سرفصل‌ها است. منبع:خبرگزاری فارس-۱۴/۵/۱۳۹۱ انتهای پیام/