افزایش فقر در جامعه آسیب زاست

هشدار رییس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا؛

افزایش فقر در جامعه، آسیب‌زاست

اهمیت موضوع گسترش انحرافات و آسیب ها درجامعه باید تبیین شود که چه عواملی در این امر دخیل است و هرجامعه ای که فقر در آن گسترش یابد جرائم هم گسترش خواهد یافت و ما شاهد افزایش زندان ها و زندانیان هستند.

ایلنا: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور گفت: یکی از عوامل موثر در افزایش آسیب های اجتماعی معضلات و شرایط سخت اقتصادی است.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور  در گفت و گو با ایلنا با بیان این مطلب که شرایط سخت اقتصادی زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می کند گفت: وقتی در جامعه شاهد افزایش آسیب های اجتماعی هستیم باید تک تک عواملی که بر این مسئله تاثیر می گذارند مطالعه شود.

وی تاکید کرد: ما در آموزه های دینی داریم که اگر فقر از دری وارد شود ایمان از درب دیگر خارج می شود و تاکید بر این موضوع نشانه اهمیت آن است.

وی افزود: ما اگر به گذشته هم نگاه کنیم در تمام جوامع چنین رابطه ای بین فقر اقتصادی و آسیب های اجتماعی وجود دارد و اگر در جامعه ای شاهد افزایش آسیب های اجتماعی هستیم این موضوع به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی است.

رئیس انجمن مددکاران اظهار داشت: امام علی فرموده است که اگر فقر به صورت مردی دربیاید قطعا آن را خواهم کشت و این نگاه امام علی به موضوع فقر به دلیل عوارض اجتماعی ناشی از آن است.

وی ادامه داد: برخی از عوارضی که فقر ایجاد می کند آسیب هایی است که جامعه را با مشکل مواجه می کند و قطعا آسیب های اجتماعی که در شرایط نامساعد مالی رخ می دهد جرائمی مانند سرقت و برخی از بزه های اجتماعی ناشی از شرایط سخت اقتصادی است.

وی ادامه داد: البته این موضوع به این معنی نیست که همه افراد فقیر مرتکب جرم می شوند و یا با آسیب های اجتماعی مواجه خواهند شد و بسیاری از همین افراد اصطلاحا با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند اما از آنجایی که آسیب های اجتماعی تک عاملی نیستند نمی شود یک عامل مثل فقر را عامل اصلی دانست اما افرادی که با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند بیشتر در معرض این آسیب ها هستند و فقر یکی از مجموعه عواملی است که باعث انحرافات می شود.

وی گفت: البته برخی از افرادی که از تمکن مالی برخوردارند مرتکب سرقت یا جرم های این چنینی نمی شوند و اگر هم مرتکب سرقت شوند از سر کنجکاوی است اما تمکن مالی آنها مانع از ارتکاب جرم نیست.

وی تاکید کرد: اهمیت موضوع گسترش انحرافات و آسیب ها درجامعه باید تبیین شود که چه عواملی در این امر دخیل است و هرجامعه ای که فقر در آن گسترش یابد جرائم هم گسترش خواهد یافت و ما شاهد افزایش زندان ها و زندانیان هستند.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: البته تنها نباید بگوییم که فقر مساوی انجام جرم است اما فقر بر شرایط سخت اقتصادی در جامعه زمینه را برای گسترش آسیب های اجتماعی فراهم خواهد کرد و طبیعتا فقر در عرصه های دیگر مانند فقر فرهنگی باعث افزایش آسیب های اجتماعی می شود.

پایان پیام /۷/۸/۹۱ کد خبر۱۶۱۷۴