افزایش قانون پذیری در سایه نظم

یکی از حوزه‌های تاثیرگذار در هر کشوری توجه به حوزه اجتماعی و آثار و نتایجی است که این حوزه بر سایر حوزه‌ها در جامعه می‌گذارد. از جمله این حوزه‌ها در بحث‌های اجتماعی می‌توان به نظم اجتماعی اشاره کرد. موضوعی که در ابعاد مختلف قابل توجه و پردازش می‌باشد. از جمله این ابعاد می‌توان به تاثیرات نظم اجتماعی در حوزه‌هایی چون آثار نظم در سوانح و حوادث طبیعی اشاره کرد. بدون شک یکی از ویژگی‌های بعد از وقوع حوادث و سوانح طبیعی بی نظمی است. به گونه‌ای که مدیریت بحران را با چالشی جدی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی تاثیرات منفی بی نظمی علاوه بر ضعف مدیریت بحران در حوزه امنیت نیز خود را به خوبی نشان می‌دهد. حوزه دیگر نظم اجتماعی را می‌توان در وقوع یا پیشگیری وقوع جرایم ذکر کرد. بدون شک در جامعه‌ای که نظم اجتماعی پایدار وجود دارد، ارتکاب جرایم، فساد مالی، آسیب‌های اجتماعی، تعرض به حقوق دیگران کمتر خواهد بود و از طرفی امنیت اجتماعی و احساس وجود امنیت اجتماعی در جوامعی که نظم اجتماعی جدی تری حاکم است به مراتب امنیت و رضایت از زندگی بیشتر به همراه دارد. سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های فرسوده، یکی دیگر از مواردی هستند که آثار بی توجهی به نظم را در آن‌ها شاهد هستیم. یا در هنگام وقوع تصادفات که اولین وجهه مشخصه تصادفات اختلال و بی‌نظمی در ترافیک شهر می‌باشد. بدون شک آثار بی نظمی در جای جای زندگی خود را نشان خواهد داد. شاید به همین دلیل بود که حضرت علی‌( ع ) در واپسین لحظات حیات خود به فرزندان و پیروان خود توصیه به تقوا و نظم می‌کند. چرا که در سایه نظم است که ما می‌توانیم شاخص‌های قانون پذیری را افزایش دهیم، سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی را ارتقا دهیم و آسیب‌ها را در زندگی شهری کم کنیم تا آثار نظم بر نشاط و شادابی جامعه ما مشهود باشد. به همین دلیل، انجمن مدد کاران اجتماعی ایران بیست و نهمین همایش ملی خود را با موضوع نظم اجتماعی و مددکاری اجتماعی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۳ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می‌کند تا با حضور متخصصین مختلف، آثار و پیامدهای مثبت و منفی نظم و بی نظمی در حوزه جرایم، امنیت، آسیب‌های اجتماعی، حوزه خدمات شهری، سوانح و حوادث و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی را بررسی و راه‌های ارتقای قانون پذیری و گسترش نظم اجتماعی را ارائه کند.اختلاس، فساد، تعرض به حقوق دیگران، قانون‌گریزی و افزایش آن‌ها نشان دهنده اختلال در نظم اجتماعی در جامعه می‌باشند. لذا امیدواریم این همایش که نخستین همایش مرتبط با نظم اجتماعی است، فرصتی ایجاد کند تا با نگاهی علمی تر موضوع نظم اجتماعی دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه اجتماعی قرار بگیرد. هیچ جامعه برخوردار از نظم اجتماعی مسیر انحطاط اجتماعی را طی نخواهد کرد. لذا ما به عنوان کسانی که به دلیل نوع کارمان حوزه اجتماعی ایران را رصد می‌کنیم، خود را موظف می‌دانیم تا حساسیت‌های لازم را در مسئولین مرتبط ایجاد کنیم تا هم آثار مثبت این پدیده‌ها و مسائل در جامعه افزایش یابد و به تبع آن رضایت از زندگی بیشتر شود. در نهایت امیدواریم از این پس رسانه ها، سیاست گذاران و پژوهشگران به موضوع نظم اجتماعی بیشتر توجه کنند.

حسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع : روزنامه آرمان