امضاء تفاهم نامه با موضوع سکونتگاه های غیررسمی

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران– صبح امروز، یکشبنه ۳۱ فروردین ۹۳ ، تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی با موضوع توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بافتهای فرسوده به امضاء رسید.

در این جلسه که در محل شرکت عمران و بهسازی انجام شد، اعضای هیأت مدیره شرکت و  انجمن حضور داشتند و آقای موسوی چلک به عنوان رئیس انجمن و آقای مهندس روستا به نمایندگی از هیأت مدیره شرکت عمران و بهسازی تفاهم نامه را امضا نمودند.

مطابق این تفاهم نامه، طرفین در مباحث مختلف علمی، اجرایی، برگزاری همایشها و تدوین مستندات با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

گفتنی است شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یکی از شرکتهای متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است که به طور تخصصی و فنی در حوزه سکونتگاه ها و بافتهای فرسوده فعالیت می کند و مدیریت عامل آن یکی از معاونین وزیر محسوب می شود./

Picture11