امضای تفاهم نامه همکاری در کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران/ آذر ۹۶/ گالری عکس سری چهارم

تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و ۹ انجمن دیگر امضا شد.

این تفاهم نامه با امضای سید حسن موسوی چلک، به نمایندگی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران و رئیس یا نماینده انجمن های مددکاری اجتماعی کشورهای روسیه، فیلیپین، مالزی، اسلونی، آذربایجان، ارمنستان و قرقیزستان رسید. همچنین دو انجمن از مجموع هفت انجمن مددکاری اجتماعی کشور هندوستان تفاهم نامه همکاری با انجمن را امضا کردند.

در متن این تفاهم نامه ها به مواردی همچون برگزاری دوره های آموزشی مشترک، تبادل مستندات و قوانین مرتبط در دو کشور، بازدید از فیلدهای مددکاری اجتماعی کشورها، همکاری در ارزیابی شاخصهای سلامت اجتماعی در کشورها، برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی مشترک، حمایت از حضور مددکاران اجتماعی در کشورهای طرفین و اجرای پژوهشهای مددکاری اجتماعی مشترک اشاره شده است.

در جلسه امضای تفاهم نامه ها روسای انجمن های روسیه، مالزی، قرقیزستان و ارمنستان هدایایی را به رسم یادبود به انجمن تقدیم نمودند.

گزارش تصویری لحظات امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی و انجمن های مددکاری اجتماعی کشورهای مختلف: