انتشار گزارش عملکرد انجمن و معرفی مددکاری اجتماعی در ایران در نشریه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی

فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در تازه ترین نشریه خود در بخش آسیا-اقیانوسیه، به معرفی حرفه مددکاری اجتماعی در ایران پرداخت. در این نوشتار، تاریخچه مختصری از ورود حرفه مددکاری اجتماعی به ایران و تاسیس موسسات آموزشی مربوطه منتشر شده و سپس بخش های محتلفی که مددکاران اجتماعی ایران در آن مشغول به کار هستند معرفی شده است.

جان آنگ
جان آنگ

در گزارش دیگری که در همین شماره از نشریه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی به چاپ رسیده است، گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۱ منتشر شد. انتشار این گزارش به توصیه پروفسور جان آنگ، رئیس بخش آسیا-اقیانوسیه فدراسیون صورت پذیرفت که قبلا” در نامه ای خطاب به انجمن مددکاران اجتماعی ایران، فعالیت این انجمن را برای سایر انجمن های منطقه “الهام بخش و محرک” خوانده بود.

جهت مطالعه نامه تقدیر رئیس آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

جهت دانلود این نشریه از سایت رسمی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران