انجمن مددکاران اجتماعی ایران مهمان ویژه کنفرانس بین المللی در ایتالیا

انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان مهمان ویژه در کنفرانس  بین المللی “خدمات اجتماعی، نگاه اروپا و حوزه بین الملل” در ایتالیا شرکت می کند.

حامد علمائی، عضو هیات مدیره و مسئول امور بین الملل انجمن با بیان این مطلب افزود: این کنفرانس در روز ۱۶ دسامبر سال جاری، ۲۵ آذرماه، به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایتالیا برگزار می شود و  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان سخنران اصلی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد.

علمایی همچنین گفت: دکتر موسوی چلک برای سخنرانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس یک روزه که در شهر رم ایتالیا برگزار می شود دعوت شده است و ایشان در خصوص چشم انداز آموزش مددکاری اجتماعی و تجارب مددکاری اجتماعی در ایران صحبت خواهد کرد.

به گفته مسئول روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، بازدید از فیلدهای خدمات اجتماعی، دیدار با جمعی از دانشگاهیان و برخی برنامه های علمی دیگر در دستور کار رئیس انجمن در این سفر خواهد بود.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران سال گذشته تفاهم نامه همکاری با انجمن ایتالیا امضا کرد و انتظار می رود در این سفر زمینه همکاری های بیشتر آموزشی، پژوهشی و اجرایی دو انجمن و حوزه مددکاران اجتماعی در آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.