تفاهم نامه های همکاری

انجمن مددکاران اجتماعی ایران تا کنون تفاهم نامه های متعددی با بخشهای مختلف دولتی، غیردولتی و بین المللی امضا کرده است.

تفاهم نامه با شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی

تفاهم نامه با اتحادیه مددکاران اجتماعی جمهوری آذربایجان

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی مالزی

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی فیلیپین

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی قرقیزستان

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی جمهوری ارمنستان

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی اسلوونی

تفاهم نامه با اتحادیه مددکاران اجتماعی روسیه

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی حرفه ای کرالای هندوستان

تفاهم نامه با انجمن ملی مددکاران اجتماعی هندوستان

تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

تفاهم نامه با موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی