انجمن مددکاران ایران با همکاری ادارات شنبه یک دوره مسابقه دومیدانی در مقاطع سنی مختلف برگزار نمود

به گزارش ترنم دشتی  انجمن مددکاران ایران با همکاری نهاد های مختلف در شنبه مانندشهرداری،بهزیستی،بخشداری،حوزه ی مقاومت و سایر نهاد ها اقدام به برگزاری یک دوره ی مسابقه دومیدانی در همه ی رده های سنی نمود.

در این مسابقه که با استقبال بی شمار نوجوانان و حتی خانواده هانیزقرار گرفت به نفرات اول تا سوم هر رده سنی جوایزی اهدا شد.

فاتح فاطمی مددکار اجتماعی درباره ی برگزاری این مسابقه گفت:این مسابقه از طرف انجمن مددکاران اجتماعی ایران و با هدف بازیابی روحیه مردم زلزله زده ی شنبه و ایجاد روحیه مشارکت و نوعدوستی در  میان مردم برگزارشده است.

منبع: خبرگزاری ترنم دشتی