اهدای چهارمین نشان سلامت اجتماعی در سی و دومین همایش ملی روز مددکار اجتماعی

چهارمین نشان ملی سلامت اجتماعی به دکتر سام آرام اهدا شد.

در بخشی از همایش ملی روز مددکار اجتماعی که در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۶ در محل دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی برگزار شد، چهارمین نشان ملی سلامت اجتماعی از سوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دکتر عزت الله سام آرام اهدا گردید.

صبح روز برگزاری همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی، همانگونه که پیشتر اعلام شده بود این نشان ملی به دست رئیس سازمان بهزیستی کشور بر سینه عزت الله سام آرام نشانده شد.

در مراسم اهداء این نشان، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حاج آقا بابایی، از پیشکسوتان مددکاری اجتماعی و رئیس چندین دوره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سید حسن موسوی چلک رئیس فعلی انجمن نیز حضور داشتند.

2L3A2297 2L3A1890 2L3A2257

بوکان

موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیر این همایش پیش از اهداء نشان از دکتر سام ارام به عنوان یکی از بزرگان مددکاری اجتماعی و یکی از اساتیدی که در حوزه سلامت اجتماعی زحمات زیادی کشیده اند یاد کرد.

این نشان پیشتر به دکتر سید احمد حسینی حاجی بکنده، دکتر محمد کمالی و دکتر حبیب آقابخشی سه تن از پیشگامان حوزه سلامت اجتماعی نیز اهداء شده بود.