اورژانس اجتماعی بعد از ۱۳ سال با ضمانت اجرایی می آید.

برای پوشش ۱۳ گروه هدف
 اورژانس اجتماعی بعد از ۱۳ سال با ضمانت اجرایی می آید
آئین نامه اجرایی اورژانس اجتماعی که به منظور هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در تحقق اهداف این اورژانس تدوین شده، بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت در انتظار ارائه به مجلس است البته پیش از آن باید به تصویب نهایی هیئت دولت برسد که پیش بینی می شود این امر طی یک ماه آینده محقق شود.
اورژانس اجتماعی با پیش فرض اینکه حذف آسیب های اجتماعی ممکن نیست، سال ۷۸ متولد شد تا با برنامه ریزی مناسب بتواند این آسیب ها را کنترل کند. ضمن اینکه داعیه دار حفظ استانداردهایی با ویژگی های به موقع، تخصصی و دردسترس بودن خدمات خود نیز هست که با وجود پراکندگی محل استقرار خودروهای خود به عنوان نمونه در استان تهران بعید به نظر می رسد توانسته باشد ادعای خود را عملی کند. به خصوص اینکه توزیع محل های استقرار هم در بعضی مواقع توجیه پذیر نیست.
تا حالا آزمایشی بوده است
سیدحسن موسوی چلک، مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی وی را پایه گذار اورژانس اجتماعی در کشور می دانند، در پاسخ به این سؤال «جوان» که چرا تاکنون و بعد از ۱۳ سال اجرا، هنوز اورژانس اجتماعی نتوانسته نظر مساعد هیئت دولت و همراهی سازمان های اجرایی را جلب کند، می گوید: اولاً تا به حال طرح به صورتی اجرا می شده که گره ها و نقاط کور آن احصا و شناسایی شوند، علاوه بر اینکه تصویب آئین نامه اجرایی اورژانس اجتماعی به معنای وجود خلل در عملکرد آن تا به حال نبوده است. تا به حال فعالیت اورژانس اجتماعی با امضای تفاهمنامه همکاری با دستگاه های اجرایی اهداف خود را پیش می برده است، در حالی که تصویب آئین نامه اجرایی علاوه بر این وجهه قانونی تری به فعالیت های اورژانس اجتماعی می دهد، ضمانت اجرایی نیز در سایر نهادهای اجرایی خواهد داشت.
بنا به گفته این آسیب شناس اجتماعی، تیم اورژانس اجتماعی را متخصصین روان شناسی و مددکار اجتماعی تشکیل می دهند که سعی دارند با شناسایی، جذب و هدایت افراد گروه هدف از طریق جست وجو و گشت زنی در محدوده استقرار خودروی خدمات سیار اورژانس اجتماعی، با معرفی خدمات سازمان بهزیستی به تماس گیرندگان و اعزام واحد سیار اورژانس اجتماعی به محل مورد نیاز، راهنمایی لازم را به مراجعان ارائه کنند و مراجعان را به مراکز تابعه سازمان ( توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی) و مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی (اورژانس اجتماعی) ارجاع دهند.
پوشش ۱۳ گروه هدف
اتومبیل های سیار اورژانس اجتماعی معمولاً زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان خیابانی و کار، همسران آزاردیده، کودکان آزاردیده، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، دختران و پسران فراری از منزل، سالمندان و معلولان آزار دیده، معتادان، افراد بی خانمان، بیماران روانی مزمن و سایر افراد در تمامی سنین که در شرایط بحرانی ویژه قرار دارند را تحت پوشش خدمات خود قرار می دهند.
علاوه بر اینکه موسوی چلک کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه، ارتقای توانمندی های افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع، ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی، جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضایی انتظامی، انجام مداخلات روانی اجتماعی در کنار مداخلات قضایی و قضازدایی و پیشگیری از جرم را از جمله اهداف این مرکز امدادرسانی اجتماعی سیار می داند.
نکته آشکار این است که پیگیری این اهداف بدون هماهنگی با دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذار سرنوشت موفقی نخواهد داشت، چنانچه تا به حال نقص های موجود آن و نقدهای وارد بر آن به نبود هماهنگی مربوط می شود که این آئین نامه در نحوه ارائه خدمات در شرایط مطلوب اورژانس اجتماعی کمک بسزایی خواهد بود تا خدمات تخصصی سازمان بهزیستی به راحتی در دسترس افراد جامعه قرار گیرد.
منبع:جوان آنلاین۱/۶/۱۳۹۱